top of page

Våra mål, strategi & syfte

Syfte
 
Främmestadverken är er samarbetspartner inom Europeisk industri med fokus på affärsrelation, närhet och kvalité.
 
 
Vi är en kontraktstillverkare som säljer maskin- & målningskapacitet, med mål att nå en årlig omsättning på kring 200 MSEK. Både ägare & ledning i FRV strävar efter lokal tillverkning med ständiga förbättringar i alla led.
 

Vår affärsidé är att genom flexibilitet, hög kompetens och med ett tydligt kundfokus vara en ledande tillverkningspartner av Chassi-, Drivkomponenter och delsystem till krävande och utmanande kunder.


Produktion – Personal – Miljöpåverkan – Affärer
 
 
 
Främmestadsverken levererar primärt till kunder inom:
• Tung fordonsindustri
• Övrig verkstadsindustri
 
 
Vi erbjuder
• Flexibel och högkvalitativ maskinbearbetning
• En effektiv och integrerad ytbehandlingsprocess
• Montering av komponenter och delsystem
 
Vi konkurrerar genom
• Effektiva och flexibla processer
• Hög teknisk kompetens och erfarenhet
• Fokus på kunden
bottom of page