Historia
Från en liten bysmedja 1935 till 14 000 kvm med komplett produktionsutrustning för bearbetning & ytbehandling. 

1935 - 1999

1935 

Knut Hermansson startar en bysmedja med inriktning på reparationer och smidesarbeten åt bygdens bönder (i ett uthusen som fortfarande finns kvar idag.) 

 

1949 

säljs smedjan till John Darheden som utvecklar verksamheten att utföra arbeten åt stora byggen i omkringliggande städer. 

 

1953 

köper Filip Henningsson in sig i företaget och de två kompanjonerna börjar utveckla egna produkter såsom; axel för direktdrivning från traktorers kraftuttag, konstgödselspridare och slirskydd till traktordäck - en produkt som blev en sån succé att inte ens färgen hann torka innan de skickades ur verkstaden.

 

1954 

Firman döps om till Främmestads Smides & Mekaniska Verkstad. Den ökande produktionen möjliggör ett köp av en bilverkstad, där de även börjar tillverka frontlastare & säcklyftare. 

 

1956 

Genom firman Rydströms Mek i Göteborg som utförde vissa legoarbeten åt Volvo, kom Främmestads Smides & Mekaniska Verkstad in och började leverera detaljer till dem som sedan gick vidare till Volvo. 

 

1974 Ett samarbete som genom ett ökat förtroendet utvecklades till att Främmestad Smides & Mekaniska blev en direkt underleverantör till Volvo. Firman byter namn till Främmestads Smides & Mekaniska AB

 

1989

Ett samarbetet inleds med den finska gjuterikoncernen SANTASALO- JOT OY.

 

1990

Främmestads Smides & Mek. Verkstad blir ett helägt dotterbolag till JOT-företagen i Finland. En lackeringsanläggning på 2000 kvm byggs. Den miljövänliga pulverlack & ytbehandlingsanläggningen invigs. (Redan 1993 utökas denna med ytterligare 2000kvm + 1995 med 1500kvm.)

 

1992   

Främmestads Smides & Mekaniska AB byter namn till Främmestads Mek AB.

 

1994   

Främmestads Mek AB köper konkurrenten Br. H Lindqvist Motorfabrik AB i Åmål.

 

1996   

En fusion sker mellan JOT Companies Främmestad AB och JOT Companies Åmål.

 

1997   

Härdningsanläggningen för gjutgods (ADI-material) invigs.

 

1998 

JOT Companies Främmestad AB byter namn till JOT Components Främmestad AB.

1999

JOT Components Främmestad AB säljer verksamheten i Åmål till nybildade dotterbolaget JOT Components Åmål AB & SANTASALO- delen säljs ut. Hela koncernen byter namn till Componenta. Anläggningen i Främmestad blir Componenta Främmestad AB .

 

2000 - 2019

2001  

För att minska på beroendet från endast ett affärsområde breddar Componenta Främmestad AB sitt affärsområde. 

  

2005

Invigs en ny lackeringsanläggning med 12-stegs förbehandling samt ED-dopp som ansluts till de befintliga lackeringslinorna för ett automatiskt flöde. 

 

2007

Componenta Främmestad AB tar över större delen av produktionen från Componenta Åmål AB. En ny produktionshall tas i drift och den första robotcellen installeras.

 

 2009 Tjänsterna utökas och ett nytt logistikcenter tas i drift.

 2011 Pågrund av nedläggningen av koncernens bearbetningsenheten Componenta Pietarsaari Oy flyttas flertalet av artiklarna till Componenta Främmestad AB för bearbetning.

 

2012   

ADI anläggningen säljs och bearbetningssidan utökas genom en investering i fleroperationsmaskiner.

 

2015

Återigen utökas tjänsteportföljen efter kundernas önskemål och nya lagringsplatser bestående av två tält med total yta av 320 m2 placeras vid lack och F-G hallen för att möjliggöra större lagringsmöjligheter.

 

2016

Företaget sätts under rekonstruktion.

            

2017

Företagsrekonstruktionen upphör från 2017-08-15

 

2018

Installation av nya maskiner i E-hall med nytt koncept för bearbetning. Tvätten flyttas från svedplan till E-hall.

 

2018

Avtalet med Volvo, Componenta Främmestad största kunden sägs upp i Juni. Detta på grund av dålig lönsamhet, stor kapitalbindning och ogynnsamma villkor. Ambition med detta var att omförhandla för att nå en ny överenskommelse.

 

2019

Då förhandlingarna med Volvo inte ger önskat resultat upphör samarbetet med Volvo from Juni 2019.

 

September 2019

Componenta Främmestad försätts i konkurs 

 

Nystart 2020

 

2019

4 december 2019 köps konkursboet Componenta Främmestad upp av nya ägare och Främmestadverken AB bildas.

 

5 december 2019 

Produktionen återstartas och delar av tidigare personal återgår till arbetet.

 

6 december 2019 

Avtal med storkunden Daimler Trucks AG skrivs, och produktionen av kritiska artiklar till montaget av Mercedes Benz lastbilar säkras.

 

11 december 2019 

Diskussioner med Volvo Trucks återupptas

 

-

1 februari 2020 

Nya affärssystemet Monitor är installerat och driftsatt 

 

4 februari 2020 

Avtal med CAT / MAK i Kiel skrivs – som gör att serietillverkningen av delar till deras marina dieselmotorer säkras

 

19 februari 2020 

Diskussioner om att återuppta serieproduktion till Scania påbörjas.

 

25 mars 2020 – 

Kunderna Volvo, DTAG och SCANIA flaggar för produktionsstopp pga covid-situationen. Detta leder till att planerna på köra serieproduktion mot Volvo/Scania skjuts upp tidsmässigt.

 

31 mars 2020 

Flytt av huvudkontor från separat byggnad till produktionsenheten i Främmestad slutförs.

 

1 april 2020 

Produktionen stänger under 3 veckor pga Covid-19 situationen i världen

 

21 april 2020 

Produktionen återstartar

 

4 maj 2020 

Order från Scania om att återuppta serieproduktion