top of page

INDUCORE förvärvar Främmestadverken AB

Inducore som industrikoncern med huvudsäte i Västerås har den 10 juni 2024 förvärvat majoriteten av aktierna i Främmestadverken AB där säljaren, Victor Backman fortsatt är kvar som delägare.


Främmestadverken erbjuder tjänster inom maskinbearbetning, ytbehandlingar, pulverlack, ED-lack, montage, logistiklösningar och kvalitetskontroller genom hela processen. Bolaget är certifierat mot IATF-16949 som betydande Tier1 leverantör mot fordonsindustrin, www.frvab.se


Inducore är en privatägd industrigrupp som grundades 1997 i Västerås. Koncernen inkluderar idag sammanlagt 18 rörelsedrivande bolag där huvuddelen av verksamheten är lokaliserad till Sverige, men även till flera andra länder. Koncernen är organiserad inom tre affärsområden, Components, Fordonspåbyggnader och Systemlösningar. Inducore som industrikoncern har totalt 950 anställda och omsätter närmare 2,3 miljarder, www.inducore.se


”Inducore som industrikoncern har en gedigen industriell kompetens och bred erfarenhet från olika industrisegment. Jag är övertygad om att vi hittat rätt strategisk ägare inför vår fortsatta utveckling och ser stora möjligheter att bli del av en större industrikoncern. Det kommer bli en spännande resa för oss alla inom Främmestadverken där många medarbetare varit med från starten” säger bolagets verkställande direktör Victor Backman.


”Det är idag mycket glädjande att kunna välkomna Främmestadverken till koncernen – ett bolag vi följt under en tid. Transaktionen ligger i linje med vår långsiktiga tillväxtstrategi och kommer stärka vårt kunderbjudande inom affärsområdet Components. Vi ser genom förvärvet möjligheter till att realisera samarbeten mellan våra bolag samtidigt som vi vidareutvecklar affären till såväl befintliga som nya kunder”, säger Magnus Biesse, koncernchef för Inducore.


För vidare information, vänligen kontakta

Victor Backman – verkställande direktör Främmestadverken AB

+46 (0)72 501 11 41 І victor.backman@frvab.se


Magnus Biesse – koncernchef Inducore

+46 (0)73 370 36 66 І magnus.biesse@inducore.se

Comments


bottom of page