top of page

En lokal leverantörskedja säkrar upp din produktion

Vår produktion är igång som vanligt, där vi givetvis har vidtagit alla hygienåtgärder som krävs för att skapa en säker arbetsmiljö.


Om du idag upplever problem med din leveranskedja pga COVID-19 - kontakta oss så hjälper vi dig att säkra upp din produktion.


Kontakta Victor Backman

+46 (0) 10 450 75 00

Comments


bottom of page